Privacyverklaring

Uitgeverij de Weideblik - onderdeel van Lexiton Services bv - respecteert uw privacy en gaat - zorgvuldig om met de informatie die u op deze site verstrekt. Als onderdeel daarvan maakt deze site gebruik van een SSL-beveiligingscertificaat.
Uw gegevens worden alleen opgeslagen en verwerkt in overeenstemming met de relevante wetgeving betreffende databescherming, inclusief de nieuwe AVG-wet die vanaf 25 mei 2018 geldt.
Voor uw inschrijving voor onze nieuwsbrief, vragen wij u ten minste uw e-mailadres te verstrekken. Onze nieuwsbrief kan worden gebruikt om u te infomeren over ontwikkelingen van de uitgeverij en over nieuwe producten.

Verzameling persoonsgegevens

Uitgeverij De Weideblik verzamelt op verschillende manieren gegevens:
Cookies: Cookies dienen om de website optimaal toegankelijk te houden.
Mailchimp: Voor de nieuwsbrief maakt De Weideblik gebruik van Mailchimp. Als u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief van De Weideblik, vindt er gegevensuitwisseling plaats tussen De Weideblik en Mailchimp. Omdat de servers van Mailchimp zich in de Verenigde Staten bevinden, is het mogelijk dat uw gegevens daar verstuurd, opgeslagen en gebruikt worden. Mailchimp voldoet aan de veiligehavenovereenkomsten van de VS met de EU en Zwitserland, waarop toezicht wordt gehouden door het Amerikaanse Ministerie van Handel. Deze overeenkomsten hebben betrekking op het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonsgegevens uit de EU-lidstaten en Zwitserland. <a href="https://mailchimp.com/legal/privacy/" target="_blank" rel="noopener">Hier</a> leest u meer over het privacybeleid van Mailchimp.
Door u aan te melden voor de nieuwsbrief, gaat u impliciet akkoord met het bovenstaande privacybeleid.

Uitwisseling persoonsgegevens

Als u op onze website of in onze nieuwsbrieven klikt op een link naar een andere website (bijvoorbeeld Facebook), dan worden er gegevens uitgewisseld met die website.
Lexiton Services bv handelend onder de naam Uitgeverij De Weideblik wisselt uw persoonsgegevens voorts met geen enkele derde partij uit.

Klantgegevens

Als u een bestelling plaatst, verstrekt u ons de gegevens die noodzakelijk zijn voor de levering van het bestelde product. Deze gegevens gebruiken wij uitsluitend voor de afhandeling van uw bestelling. Ze worden niet automatisch voor marketingdoeleinden gebruikt. Als u een bestelling doet en meteen betaalt met Ideal of PayPal, verloopt de financiële afhandeling via uw bank en onze financiële dienstverlener (SumUp respectievelijk PayPal). Indien u een bestelling plaatst en een factuur ontvangt, vindt de financiële afhandeling van de transactie plaats via uw bank en onze bank (ING).
Uw gegevens worden verwerkt in de administratie van Uitgeverij de Weideblik / Lexiton Services, maar worden niet gebruikt om u te benaderen voor herhaling van een bestelling of marketingdoeleinden. Administratieve gegevens worden bewaard gedurende ten minste de termijn die de Nederlandse wetgever voorschrijft voor besloten vennootschappen.

Afmelding

Wilt u niet langer ingeschreven staan voor onze nieuwsbrief, dan kunt u zich bij de eerstvolgende nieuwsbrief via de unsubscribe-link uitschrijven. Wilt u zich nu meteen uitschrijven voor de nieuwsbrief, stuur dan een mailtje aan info@weideblik.com.