<em>20 Eeuwen Nijmegen</em>
20 Eeuwen Nijmegen
[spacer height="5px"] NBD Biblion: In 20 hoofdstukken wordt een beknopt overzicht gegeven van de belangrijkste gebeurtenissen uit de geschiedenis van Nijmegen. De proloog gaat kort in op de geschiedenis van voor het begin van onze jaartelling. Dan volgen de hoofdstukken die elk een eeuw behandelen, vanaf de Bataafse Opstand tot in de 20e eeuw. De in zwart gedrukte tekst vertelt over Bataven, Franken, Romeinen en Vikingen, over een Byzantijnse prinses, de hertogen van Gelre, de vrede van Nijmegen, het slopen van de stadswallen en het bombardement in 1944. In kleine blauwe kaders wordt extra informatie gegeven en worden onduidelijkheden of misverstanden opgehelderd (oudste stad van Nederland!). Onderaan een tijdbalk met belangrijke gebeurtenissen uit de wereldgeschiedenis en uit de geschiedenis van Nijmegen. Goedgeschreven, fraai uitgegeven boek voor een groot publiek, ook bruikbaar voor scholieren (havo/vwo), uitgebracht t.g.v. het 2000-jarig bestaan van de stad. Met vele illustraties in kleur, kaarten, plattegronden, uitgebreide bibliografie, overzicht van geraadpleegde websites, alfabetisch register. - M.J. Woertman-Willems [spacer height="30px"]
 17,50 Toevoegen aan winkelwagen
<em>De revolutie in praktijk</em> – Willemijn Stokvis
De revolutie in praktijk – Willemijn Stokvis
De Cobrabeweging betekende een revolutie in de naoorlogse kunst. Minstens zo spectaculair waren in de jaren vijftig, zestig en zeventig de omwentelingen in het sociale en relationele leven en in het wetenschappelijk milieu, dat tot ver na de Tweede ­Wereldoorlog een ‘mannenwereld’ was. Op geen enkel terrein was de emancipatie vanzelfsprekend. In De revolutie in praktijk beschrijft Willemijn Stokvis meeslepend hoe ze zich als vrouw, moeder én wetenschapper in die wereld staande hield en ontwikkelde. Door haar pionierswerk voor de kunst van Cobra verwierf ze groot (inter)nationaal aanzien.
Willemijn Stokvis (1937) promoveerde in 1973 als kunsthistoricus op de Cobrabeweging. Zij publiceerde veelvuldig over naoorlogse kunst. Haar werk verscheen in diverse talen. Van 1979 tot 1999 ­doceerde zij kunstgeschiedenis aan de Universiteit Leiden.
Recensie uit De lage landen, augustus 2022 [spacer height="30px"]
 25,00 Toevoegen aan winkelwagen
<em>Een huis op het Oudekerksplein en andere Amsterdamse verhalen (1947-1952)</em> – Jaap Nieuwenhuis
Een huis op het Oudekerksplein en andere Amsterdamse verhalen (1947-1952) – Jaap Nieuwenhuis

In 1947 betrokken Jaap Nieuwenhuis en Paula Thies een hoekhuis op het Oudekerksplein in Amsterdam. Beiden studeerden aan de Rijksakademie van Beeldende Kunsten. Jaap studeerde bovendien zang aan het conservatorium. Vrijwel al hun buren bleken van de prostitutie te leven, wat het paar niet verhinderde goede vrienden met hen te worden. Er heerst een haast dorpse rust op het plein. De dames (en een enkele heer) uit ‘het leven’ doen vlak na de oorlog hun dagelijks werk in de rosse buurt zonder haast of geweld. In ruim 50 verhalen vertelt Jaap over kleurrijke types als ‘Greta Garbo’, ‘Sinterklaas’ en ‘de Scharrelaar’. Ook medestudenten als Jan Sierhuis en Jan Wolkers figureren in de verhalen van Jaap Nieuwenhuis die dateren uit de tijd dat hij bioscoopreclames schilderde, Paula buurtkinderen portretteerde, terwijl ze soms samen in een operette in Carré optraden om wat bij te verdienen. [spacer height="30px"]

 25,00 Toevoegen aan winkelwagen
<em>Het archief van de PKN-kerk te Heesselt in historische context</em> – Corry Derksen
Het archief van de PKN-kerk te Heesselt in historische context – Corry Derksen

Corry Derksen, bestuurslid van de Sichting kerk Heesselt, heeft van 2014 tot 2017 onderzoek gedaan naar de geschiedenis van het Heesseltse kerkje. Wanneer is dat gebouwd? Wat speelde zich af in de kerkenraad? Waar bevond zich het archief? Honderden kwitanties, opgeslagen in rolletjes met een touwtje eromheen, heeft ze gladgestreken en opgeslagen om enig inzicht te krijgen in de ontwikkelingen van de kerk van Heesselt. Ze plaatste die in de historische context. Met veel oude en ook nieuwe illustraties is het een interessant boekje geworden. [spacer height="30px"]

 13,90 Toevoegen aan winkelwagen
<em>Het is mooi geweest: de Kunststichting Neerijnen (1988-2008)</em> – Bert Steenvoort
Het is mooi geweest: de Kunststichting Neerijnen (1988-2008) – Bert Steenvoort
[spacer height="5px"] De Kunststichting Neerijnen was een groep kunstenaars en kunstliefhebbers die tussen 1988 en 2008 kunstmanifestaties, tentoonstellingen, concerten en performances organiseerde in de Betuwse gemeente Neerijnen. Aanvankelijk vonden die activiteiten plaats op wisselende locaties en in de open lucht, langs de Waal of in het parkbos bij Kasteel Neerijnen. Van 1991 tot 2002 opereerde de Kunststichting vooral in en om Het Stroomhuis, een groot voormalig schakelstation van de Gelderse elektriciteitsmaatschappij aan de rand van het bos. Na 2002 realiseerde de groep nog enkele grote projecten op andere plaatsen in de gemeente. Het is mooi geweest bevat een integraal en rijkgeïllustreerd overzicht van de culturele activiteiten van de Kunststichting Neerijnen tussen 1988 en 2008 en is daarmee een onmisbaar boek voor iedereen met interesse in de rijke cultuur in de gemeente Neerijnen. Het is mooi geweest werd geschreven door Bert Steenvoort, de voorzitter van de Kunststichting Neerijnen. Deze uitgave kwam tot stand dankzij een financiële bijdrage van het Prins Bernhard Cultuurfonds, afdeling Gelderland. [spacer height="30px"]
 15,00 Toevoegen aan winkelwagen
<em>Het Oud Burger Mannen- en Vrouwenhuis Tiel (1367–2014)</em> – Walter Post & Wim Veerman
Het Oud Burger Mannen- en Vrouwenhuis Tiel (1367–2014) – Walter Post & Wim Veerman
[spacer height="5px"] De Stichting Oud Burger Mannen- en Vrouwenhuis, kortweg het gasthuis genoemd, is de oudste instelling in Tiel. Een oprichtingsdatum is niet bekend, maar de vroegste vermelding dateert al uit 1367. In een akte uit dat jaar werd het gasthuis als 'belendend pand' van de Ridderlijke Duitse Orde Balije van Utrecht genoemd. Het gasthuis bood een vroege vorm van ouderenopvang. Eeuwenlang was ouderenzorg een verantwoordelijkheid van particuliere liefdadige instellingen. Zo ook in Tiel. Ruim zes eeuwen was, eerst in de Gasthuisstraat, later in de Ambtmanstraat, het Oud Burger Mannen en Vrouwen Gasthuis er voor de opvang van ouderen die zich er 'inkochten' of die als burgers van Tiel het recht hadden hier van een relatief onbezorgde oude dag te genieten. Tot enige jaren na de invoering van de Algemene Ouderdomswet in 1956 verbleven er steeds zo'n twintig ouderen in het gasthuis. In de tweede helft van de 20e eeuw ontstonden echter bejaardenhuizen en in 1967 sloot de instelling definitief haar deuren. Het gasthuis werd omgevormd tot de Stichting Oud Burger Mannen- en Vrouwenhuis, die sindsdien projecten voor ouderen financieel ondersteunt. Alsof het toeval ermee speelt verwierf deze Stichting in 2014 een belendend stuk grond van de Ridderlijke Duitse Orde Balije van Utrecht. Over de geschiedenis van dit Tielse gasthuis verscheen op 6 november 2014 de publicatie Het Oud Burger Mannen- en Vrouwenhuis 1367-2014. De veelbewogen geschiedenis van het gasthuis tot het begin van de twintigste eeuw wordt beschreven door oud-streekarchivaris Wim Veerman. Helaas zijn door rampen, zoals oorlogen en stadsbranden, veel gegevens verloren gegaan. Maar wat nog wel gevonden is, geeft een interessant beeld van de eeuwenlange zorg voor arme en oudere Tielenaren. In het tweede deel van het boek, 'De toekomst tegemoet', beschrijft journalist Walter Post de periode vanaf de jaren dertig tot de sluiting van het gasthuis in 1967. Door interviews met kinderen van de laatste beheerdersechtparen komt de dagelijkse gang van zaken in die jaren in beeld. Interviews met de huidige bestuurders geven een beeld van hun betrokkenheid en de huidige gang van zaken, nu als subsidiërende instelling voor de ouderen in Tiel. Het boek wordt afgesloten met een naamlijst van bestuurders en bewoners. [spacer height="30px"]
 24,50 Toevoegen aan winkelwagen
<em>Het oude mannen- en vrouwenhuis te Zaltbommel</em>– J.P. van de Voort
Het oude mannen- en vrouwenhuis te Zaltbommel– J.P. van de Voort
[spacer height="5px"] Het oude mannen- en vrouwenhuis te Zaltbommel is een met historisch beeldmateriaal geïllustreerd boek over de bijna 400-jarige geschiedenis van het Oude Mannen- en Vrouwenhuis, tussen 1598-1974 het zorgcentrum voor ouderen in Zaltbommel. Het Oude Mannen- en Vrouwenhuis te Zaltbommel beschrijft het wel en wee van alle betrokken groepen: regenten, binnenbestuur, personeel, leveranciers, dienstverleners, legatarissen en vooral de bewoners en bewoonsters, aangevuld met genealogische gegevens. Op welke voorwaarden mochten bejaarde Zaltbommelaars er wonen? Wat waren de inkomsten en uitgaven? Hoe was het regime van de binnenvader en -moeder, de huisvesting, het eten? Hoe was de materiële en geestelijke verzorging? Historicus dr. Jan P. van de Voort (1942) deed vier jaar onderzoek in het archief van het Oude Mannen- en Vrouwenhuis en schreef zijn boek op basis van dit unieke archief. Eerder publiceerde hij over visserijgeschiedenis en andere historische onderwerpen. [spacer height="30px"]
 35,00 Toevoegen aan winkelwagen
<em>Romeins Nijmegen</em>– P. van der Heijden
Romeins Nijmegen– P. van der Heijden
[spacer height="5px"] Nijmegen is de eerste plaats in Nederland waar de Romeinen zich vestigden, net voor het begin van de jaartelling. Ze bouwden er legerkampen, een amfitheater, een badhuis en een complete stad. Veel van deze geschiedenis is door de tijd heen verloren gegaan. Dankzij talloze archeologische opgravingen, ontdekkingen en vondsten in de afgelopen eeuwen kunnen we Romeins Nijmegen stukje bij beetje reconstrueren. Romeins Nijmegen vertelt wat de Romeinen hier hebben gedaan en hoe ze hier leefden. Paul van der Heijden is historisch publicist. Hij schrijft archeologische boeken, historische artikelen en cultuurhistorische routes. Aan de Romeinen heeft hij zijn hart verpand. [spacer height="30px"]
 14,95 Toevoegen aan winkelwagen
<em>Varik en Heesselt, van horen zeggen</em> – Corry Derksen
Varik en Heesselt, van horen zeggen – Corry Derksen
[spacer height="5px"] In Varik en Heesselt van horen zeggen komen senioren uit Varik en Heesselt aan het woord. Zij vertellen hun levensverhaal. Daarmee komt van alles uit het verleden boven tafel. Niet alleen van hun eigen generatie, maar soms ook van hun ouders en grootouders. De inhoud gaat dus over het recente verleden. De bijna twintig geboren en getogen inwoners van beide dorpen komen uit alle lagen van de bevolking en zijn representatief voor beide dorpen. Door de verhalen heen loopt de rivier de Waal. De lezer zal zich verbazen over wat er allemaal veranderd is in één generatie. Veel vooruitgang, maar ook verlies. Varik en Heesselt van horen zeggen is een rijk met historische foto’s geïllustreerde uitgave, geschreven door Corry Derksen, die zelf afkomstig is uit de Betuwe en sinds 1998 in Heesselt woont. Zij interviewde oudere inwoners van Varik en Heesselt en schreef op basis daarvan dit zeer leesbare boek. Het eerste exemplaar van Varik en Heesselt van horen zeggen is op zaterdag 14 juni 2015 tijdens de presentatie in dorpshuis Toevershof te Varik aangeboden aan gedeputeerde Josanne Meijers. Dankzij subsidies van onder meer de Provincie Gelderland en Rabobank West-Betuwe is de verkoopprijs van dit unieke boekje bescheiden: € 13,90. [spacer height="30px"]
 13,90 Lees meer