‘Het weer van alle mensen’ en 99 andere pareltjes uit het woordenboek van Gerard Reve – Ton den Boon
‘Het weer van alle mensen’ en 99 andere pareltjes uit het woordenboek van Gerard Reve – Ton den Boon

De Avonden, Nader tot U, Op weg naar het einde, De taal der liefde - Gerard Reve (1923-2006) heeft onze literatuur verrijkt met heel wat klassieke romans, verhalen en brievenboeken. Met en in zijn boeken heeft hij bovendien onze woordenschat verrijkt, door bepaalde woorden, uitdrukkingen en formuleringen te introduceren of te populariseren. ‘Het weer van alle mensen’ is misschien wel de bekendste taalvondst die we aan Reve te danken hebben, maar er zijn er veel meer. Sommige van zijn taalvondsten zijn zelfs gecanoniseerd in de bijbel van ons idioom: de Dikke Van Dale. Woordenboekmaker (en Van Dale-hoofdredacteur) Ton den Boon verzamelde Reve’s bijdragen aan onze woordenschat en stelde ter gelegenheid van de honderdste geboortedag van de Volksschrijver een (persoonlijke) selectie samen van honderd woorden en uitdrukkingen die we aan Gerard Reve te danken hebbe. Mocht Reve - zoals kwade tongen beweren - in de literatuur enigszins in de vergetelheid zijn geraakt, in onze woordenschat zijn zijn pennenvruchten nog springlevend. 'Het weer van alle mensen’ en 99 andere pareltjes uit het woordenboek van Gerard Reve verschijnt officieel in de boekhandel op 14 december 2023, de honderdste geboortedag van de grote schrijver. Samensteller en uitgever streven er evenwel naar het boek voor de échte Reve-fans al iets eerder verkoopbaar te hebben, namelijk op de Beurs van Bijzondere Uitgevers op 3 december 2023. Het boek is - behalve via de boekhandel - tevens verkrijgbaar via de webshop van de uitgever. Over de auteur Ton den Boon is woordenboekmaker (o.m. hoofdredacteur van de Dikke Van Dale) en taalpublicist. [spacer height="30px"]

 20,00 Toevoegen aan winkelwagen
<em> De taal van het nieuwe normaal</em> – Ton den Boon
De taal van het nieuwe normaal – Ton den Boon

De coronapandemie van 2020 veranderde niet alleen onze samenleving, maar ook onze taal. Het Nederlands kreeg er in korte tijd honderden nieuwe woorden en uitdrukkingen bij.

 

De taalveranderingen volgden het verloop van de pandemie op de voet. Aanvankelijk lag het accent op medische termen. Vervolgens kwamen er talloze woorden voor ons lockdowngedrag bij. Ten slotte kreeg de wereld ná corona - ‘het nieuwe normaal’ oftewel de anderhalvemetersamenleving – vorm in onze taal.

 

In De taal van het nieuwe normaal schetst Ton den Boon deze taalontwikkelingen en de patronen daarin. Hij doet dit in 50 columns waarin hij steeds een (taal)aspect van de coronapandemie, de lockdown en de anderhalvemetersamenleving bespreekt. Tevens bevat De taal van het nieuwe normaal een woordenlijst met 1065 trefwoorden, die verband houden met de coronapandemie. Ze worden stuk voor stuk omschreven en waar nodig van herkomstinformatie voorzien. 

Ton den Boon is taalpublicist (onder meer in Trouw en Onze Taal). Tevens is hij de Nederlandse hoofdredacteur van de Dikke Van Dale. Tijdens de pandemie hield hij een coronawoordenboek bij (www.coronataal.nl), waar de landelijke en internationale media - zelfs het Amerikaanse CNN - aandacht aan besteedden. Dit boek verschijnt 5 november! [spacer height="30px"]

 12,50 Toevoegen aan winkelwagen
<em> Een klein wit pannenkoekje </em>– Gijsbert Dijker
Een klein wit pannenkoekje – Gijsbert Dijker

Is Gerard Reve bij professor Grossouw, de bij de Nijmeegse tantes van Gijsbert Dijker inwonende priester-theoloog, op bezoek geweest? Over Willem Grossouw die met Reve correspondeerde is weinig bekend. De brieven die Reve aan Grossouw schreef gaan onder meer over het Ezelproces en de vertaling van het Nieuwe Testament. Ze zijn, van voetnoten voorzien, opgenomen in het boek Brieven aan geschoolde arbeiders. Maar waar zijn de brieven van Grossouw gebleven? Wat schreef hij terug? Informeerde hij Reve, die katholiek werd, over het beëindigen van zijn priesterschap en zijn voorgenomen huwelijk met de dertigjaar jongere Will Holland? De 'rampjaren', de titel van het tweede deel van de Revebiografie van Nop Maas, lijkt ook van toepassing op het laatste gedeelte van het leven van Grossouw. Is er over deze bijzondere vriendschap meer informatie te vinden in Grossouws autobiografie Alles is van u en in het archief van het Katholiek Documentatie Centrum van de Radboud Universiteit? [spacer height="30px"]

Gijsbert Dijker (1954) is grafisch ontwerper. Na de Gerrit Rietveld Academie en een bachelor studie filosofie aan de universiteit van Amsterdam werkte hij in de jaren tachtig als senior ontwerper en teamleider bij het ontwerpbureau Total Design. [spacer height="30px"]

 
 15,00 Toevoegen aan winkelwagen
<em> Waar wordt geschreeuwd is taal vacant. De taal van Ilja Leonard Pfeijffer</em> – Marc van Oostendorp
Waar wordt geschreeuwd is taal vacant. De taal van Ilja Leonard Pfeijffer – Marc van Oostendorp
[spacer height="5px"] ‘Het is zinnig om Ilja Leonard Pfeijffer in de eerste plaats als een taalvakman te zien, iemand die verbaast door zijn taalbeheersing, zijn elegantie, zijn precisie, en soms zijn geleerdheid. Het plezier bij Pfeijffer zit, ook voor zijn lezers, voor een belangrijk deel in de taal’, schrijft Marc van Oostendorp in Waar wordt geschreeuwd is taal vacant. In 50 hoofdstukken geeft hij in dit boek een caleidoscopisch beeld van de vele taalgedaanten die schrijver Ilja Leonard Pfeijffer aanneemt in de talrijke literaire genres die hij beoefent (gedichten, romans, verhalen, essays, toneel et cetera). Waar wordt geschreeuwd is taal vacant.De taal van Ilja Leonard Pfeijffer verschijnt in het jaar dat Pfeijffer vijftig wordt. De teksten in dit boek zijn overwegend bewerkingen van vijftig teksten die Marc van Oostendorp eerder op het weblog www.neerlandistiek.nl heeft gepubliceerd. [spacer height="5px"] Marc van Oostendorp is hoogleraar Nederlands aan de Radbouduniversiteit Nijmegen. Zijn vele (ook voor een breed publiek bestemde) publicaties bestrijken alle denkbare terreinen van de neerlandistiek. Onder meer als generatiegenoot van de schrijver (en voormalig buurtgenoot tijdens zijn studie in Leiden) heeft Van Oostendorp al tijdens zijn studententijd een bovengemiddelde belangstelling voor de schrijver opgevat. [spacer height="30px"]
 13,00 Toevoegen aan winkelwagen
<em>Alleen de tijd neemt afscheid: Lucebert 1994-2014</em> – Ton den Boon
Alleen de tijd neemt afscheid: Lucebert 1994-2014 – Ton den Boon
[spacer height="5px"] Op 15 september 1924 begon de tijd te tikken voor Lubertus Jacobus Swaanswijk. Op 10 mei 1994 raakte hij uit de tijd, Lucebert, en begon voor hem de eeuwigheid. Zaterdag 10 mei 2014 stond Poëzietheater Perdu in het teken van de talenten van Lucebert die twee decennia na zijn dood velen nog steeds diep raken. Ter gelegenheid daarvan verscheen het gelegenheidsboekje Alleen de tijd neemt afscheid, gemaakt door Lucebert-liefhebbers Ton den Boon en Huug Schipper. Het bevat behalve drie tekeningen en drie gedichten van Lucebert ook een essay van Ton den Boon over het motief tijd in een aantal gedichten van Lucebert. Er zijn nog slechts enkele exemplaren beschikbaar. [spacer height="30px"]
 15,00 Lees meer
<em>Bel ik u wakker, beste man? Het monisch-manische schrijversbestaan van A. Moonen</em> – Wim Sanders
Bel ik u wakker, beste man? Het monisch-manische schrijversbestaan van A. Moonen – Wim Sanders
[spacer height="5px"] ´Een biografische schets´, zo typeert biograaf Wim Sanders zelf heel bescheiden zijn biografie over de schrijver A. Moonen (1937-2007). Waar die A voor staat? Toen een interviewer ooit aan de schrijver vroeg waar die A voor stond, antwoordde hij droog:‘ Voor de punt, meneer.’ Moonen zelf sprak zijn naam altijd uit als a-punt-moonen. Populair bij het grote publiek is hij nooit geworden, maar gedurende zijn schrijversbestaan wist A.Moonen met zijn autobiografische verhalen over ‘zijn kleinschalige leven waarin met name zijn aparte seksuele voorkeuren worden beschreven’ (Wikipedia) toch een vaste schare lezers aan zich te binden: schrijvers, journalisten, mensen werkzaam in de cultuursector, hier en daar een psycholoog of psychiater. Een enkeling raakte zelfs verzot op zijn schrijfstijl, die in de verte lijkt op die van Gerard Reve. Tien jaar na zijn overlijden is het dan ook tijd voor een biografie – of biografische schets – over deze schrijver, die in zijn boeken een heel eigen wereldbeeld schiep, vaak met zelfbedachte woorden. Biograaf Wim Sanders, die ooit langdurige telefoongesprekken met Moonen voerde, dat wil zeggen diens monologen aanhoorde, beschrijft Moonens leven in Amsterdam, Rotterdam, Almelo en de inrichtingen waar hij vertoefde. Zijn theatrale persoonlijkheid wordt belicht en natuurlijk ook het werk zelf: zijn verhalen, de motieven daarin, zijn schrijfstijl, de invloeden van andere schrijvers daarop. Het boek wordt gecompleteerd door talloze anekdotes uit het schrijversleven, want veel van zijn tijdgenoten hebben wel wat gedenkwaardigs met A. Moonen meegemaakt. Tijdens de voorbereiding van dit boek interviewde Sanders tientallen mensen. Het boek sluit af met een kort essay van Dikke Van Dale-hoofdredacteur Ton den Boon over Moonens woordcreaties in het licht van de Nederlandse woordenschat.
Voor meer informatie kunt u mailen met info@weideblik.com [spacer height="30px"]
 18,45 Toevoegen aan winkelwagen
<em>Betaalde liefde De erotische woordenschat van Gerard Reve</em> – Ton den Boon
Betaalde liefde De erotische woordenschat van Gerard Reve – Ton den Boon
[spacer height="5px"] Wij hebben - in nauwe samenwerking met Huug Schipper van Studio Tint - de samensteller van 'De taal der liefde', Ton Den Boon, gevraagd om speciaal voor de Beurs van Bijzondere Uitgevers 2017 een essay te schrijven over het meedogenloze erotische taalgebruik van Gerard Reve en om meteen een aantal typisch reviaanse erotische termen in een minilexicon te beschrijven. De toepasselijke titel luidt: 'Betaalde liefde'. 'Betaalde liefde' verschijnt in een oplage van slechts 69 genummerde exemplaren en zal uitsluitend worden verkocht op de Beurs van Bijzondere uitgevers op 10 december in Paradiso. Er zijn nog exemplaren beschikbaar.
 25,00 Lees meer
<em>Beterland, Nederlands van over de grens</em> – Ton den Boon
Beterland, Nederlands van over de grens – Ton den Boon
[spacer height="5px"] Soms zijn we er jaloers op, soms vinden we ze zelfs een beetje gek: woorden uit het Afrikaans, Surinaams, Antilliaans n Vlaams die hun wortels in het Nederlands hebben, maar in onze taal zelf niet (meer) voorkomen. De eerste Nederlandse woorden bereikten Zuid- Afrika, Suriname en de Antillen tijdens de koloniale periode, toen Nederlanders van allerlei rangen en standen met hun eigen dialect en taalgebruik overzeese gebieden beheersten. Van daaruit ontwikkelden de diverse talen zich vanzelf met opmerkelijke woorden: trompoppie (majorette), baaibroek (zwembroek), moltrein (metro), regkom (in orde komen), bijlegfuif (American party), buitenvrouw (maîtresse), vleesbroodje (saucijzenbroodje). En wat te denken van pletterpet (valhelm), amperbroekie (string), hijsbakkie (lift)? Voor het Vlaams geldt dat we daar veel woorden aantreffen die een variant zijn op een Franse term, zoals duimspijker (punaise), wentelwiek (helikopter), gaatjesdrukker (perforator) en droogzwierder (centrifuge). Met recht het ‘betere’ Nederlands van over de grens. De definitie van ieder woord in dit boek is voorzien van tenminste één voorbeeldzin. Een korte inleiding op het geheel biedt ons een blik op de ontwikkelingen die het Nederlands buiten onze huidige landsgrenzen doormaakte. Beterlands is samengesteld door Ton den Boon, hoofdredacteur van De Grote Van Dale. Het boek kan op verzoek gedateerd en gesigneerd worden door de auteur. [spacer height="30px"]
 7,50 Lees meer
Verkoop! <em>De taal der liefde</em> – Ton den Boon
De taal der liefde – Ton den Boon

Liefde en seks - er is in onze taal geen ander onderwerp waar zó veel woorden en uitdrukkingen over gaan. In De taal der liefde verzamelde Ton den Boon meer dan 2600 woorden over seks en erotiek, verlucht met 30 kaderteksten en 'verrukkullukke' citaten van meer dan 400 mannelijke en vrouwelijke schrijvers uit de Nederlandse en Vlaamse literatuur - van 1945 tot nu, van canon tot cult. Voor de liefhebbers van het oeuvre van o.a. Gerard Reve, Jan Cremer, A.F.Th. van der Heijden, Dimitri Verhulst, W.F. Hermans, Arnon Grunberg, Jan Wolkers, Remco Campert, Herman Brusselmans, Tom Lanoye, Saskia van Noort, Heleen van Royen, Kristien Hemmerechts, Simon Carmiggelt, Hafid Bouazza, Martin Bril, Rascha Peper, Hugo Claus, Simon Vestdijk, Maarten 't Hart, Jeroen Brouwers, Hella Haasse, Ilja Leonard Pfeiffer, Loes den Hollander, Kees van Kooten, Joost Zwagerman, Margriet de Moor, Ronald Giphart - en van de daad uiteraard. Als u een gesigneerd exemplaar wilt ontvangen stuur dan een mailtje naar info@weideblik.com, alleen de tekst gesigneerd aub is al voldoende. [spacer height="30px"]

Oorspronkelijke prijs was: € 17,99.Huidige prijs is: € 12,50. Toevoegen aan winkelwagen
<em>Een droom die niet gedroomd werd</em> – Ton den Boon
Een droom die niet gedroomd werd – Ton den Boon
[spacer height="5px"] Paul van Ostaijen (1896-1928) schreef een groot aantal gedichten die nog steeds tot de canon van de Nederlandse literatuur gerekend worden. Een paar daarvan hebben titels en bevatten zinnen die gevleugeld zijn geworden en buiten het gedicht een tweede leven zijn gaan leiden. Wie bijvoorbeeld 'boem paukeslag' of '....groet 's morgens de dingen' in de krant of elders leest, zal immers niet meteen aan Van Ostaijen denken. Een droom die niet gedroomd werd gaat over zulke toespelingen op het werk van Van Ostaijen. Het boek verscheen in de reeks Literaire erflaters. Het is geschreven door Ton den Boon en bevat prenten van Theo van de Goor. Ton den Boon (1962) studeerde Nederlands en Algemene Literatuurwetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen. Sinds 1988 werkt hij als woordenboekmaker; de laatste jaren als hoofdredacteur van de Dikke Van Dale. Voor onder meer het tijdschrift Onze Taal schrijft hij over actuele taalontwikkelingen. Sinds 2000 schrijft hij jaarlijks Taal van het jaar over taaltrends. Theo van de Goor (1954) volgde de tekenopleiding te Tilburg en studeerde daarna aan de Jan van Eijkacademie te Maastricht. Als beeldend kunstenaar, met name tekenaar, graficus en schilder, huldigt hij de figuratie. Hij leeft voor en werkt met hartstocht aan de schepping van zijn kunst. In de reeks Literaire Erflaters verschenen ook: In de geest van deze zee, over de invloed van Hendrik Marsman op de Nederlandse taal, Maar ik zal heerlijk in mijn vers herrijzen over het werk van Willem Kloos en Twee overzijden, allusies op het werk van Martinus Nijhoff.
Luxe editie Een droom die niet gedroomd werd verscheen tevens in een luxe-editie. Het betreft een genummerd exemplaar van de uitgave met een gesigneerde keuze-ets van Theo van de Goor, getiteld ‘Een droom die niet gedroomd werd’ of ‘Avondlied’. De prenten zijn gedrukt op 300 grams Magnani Pescia. Het formaat is 37,5 x 29 cm. De oplage van beide etsen is gelimiteerd tot 25 exemplaren. [spacer height="30px"]
 15,00 139,50 Producten bekijken
<em>En ieder zong zijn eigen lied</em> – Ton den Boon
En ieder zong zijn eigen lied – Ton den Boon

Een land met ander licht, het kleine café aan de haven, het tuinpad van mijn vader, een heel apart gevoel van binnen, maar ook stille willie, ketelbinkie en de kleine man met z’n confectiepakkie an – het zijn allemaal woorden en uitdrukkingen die we te danken hebben aan de Nederlandse liedcultuur. Sinds de komst van de grammofoonplaat en de radio hebben Nederlandse en Belgische artiesten vele duizenden hits gescoord. Slechts enkele daarvan zijn erflaters van onze taal geworden door sporen na te laten in het Nederlands. Een nacht die je alleen in fılms ziet is een begrip geworden, gevoelens zijn soms harder dan ik hebben kan. Vluchten kan niet meer is ingeburgerd geraakt als uiting van berusting en als je wint, heb je vrienden is al bijna een modern spreekwoord. Voor het KRO-NCRV-programma Volgspot ging woordenboekmaker Ton den Boon (hoofdredacteur van de Dikke Van Dale) de afgelopen twee jaar op zoek naar levensliederen, smartlappen en Nederlandstalige popsongs die onze taal blijvend hebben verrijkt. En ieder zong zijn eigen lied bevat de verhalen achter deze taalverrijkingen. [spacer height="30px"]

 13,00 Toevoegen aan winkelwagen
<em>Er is maar één werkelijk woord W.F. Hermans als taalmaker</em> – Ton den Boon
Er is maar één werkelijk woord W.F. Hermans als taalmaker – Ton den Boon

Willem Frederik Hermans (1921–1995) had eigenzinnige opvattingen over onze taal. In zijn beschouwende stukken en kritieken schrijft hij gedetailleerd over taalgebruik, over individuele woorden, over spelling, over vertalingen, over onze woordenschat en over de beschrijving daarvan. En in zijn verhalen en romans reflecteren de personages geregeld op de taal die zij of anderen gebruiken. Als een van de belangrijkste schrijvers van de 20ste eeuw heeft Hermans bovendien het Nederlandse idioom verrijkt met woorden en uitdrukkingen, die inmiddels in de Dikke Van Dale worden beschreven. ‘Er is maar één werkelijk woord’ beschrijft een aantal opvallende kenmerken van Hermans’ eigen taal en brengt een aantal woorden en uitdrukkingen in kaart die Hermans aan onze woordenschat heeft nagelaten. Over de auteur Ton den Boon is woordenboekmaker (o.m. hoofdredacteur van de Dikke Van Dale) en taalpublicist. [spacer height="30px"]

 15,00 Toevoegen aan winkelwagen
<em>God, de grote romanschrijver</em> – Arnon Grunberg (gebonden editie)
God, de grote romanschrijver – Arnon Grunberg (gebonden editie)

In september liep Arnon Grunberg twee weken stage bij de SGP-fractie in de Tweede Kamer. Daarvan deed hij daar - in dagboekvorm - verslag in Trouw. Na zijn stage publiceerde hij daarover ook nog een essay in Trouw. Deze mooie teksten worden gebundeld in God, de grote romanschrijver. Grunberg schreef speciaal voor deze uitgave een voorwoord. De uitgave is gebonden door meesterbinder Herman van Waarden. Let op! Van deze uitgave verschijnt tevens een paperbackeditie in een gelimiteerde oplage van 450 exemplaren. Die paperbackeditie is ook verkrijgbaar via CBonline en de betere boekhandel. [spacer height="30px"]

Lees meer
<em>God, de grote romanschrijver</em>– Arnon Grunberg (paperback)
God, de grote romanschrijver– Arnon Grunberg (paperback)

In september liep Arnon Grunberg twee weken stage bij de SGP-fractie in de Tweede Kamer. Daarvan deed hij daar - in dagboekvorm - verslag in Trouw. Na zijn stage publiceerde hij daarover ook nog een essay in Trouw. Deze mooie teksten worden gebundeld in God, de grote romanschrijver. Grunberg schreef speciaal voor deze uitgave een voorwoord. [spacer height="30px"]

 20,00 Toevoegen aan winkelwagen
<em>Grafisch ABC</em>
Grafisch ABC
In de prentkunst oftewel de grafiek zijn er tal van technieken en hulpmiddelen. Vaak Iuisteren die naar oude namen, die niet meer vanzelfsprekend zijn. Maar in de grafische kunst worden ook steeds nieuwe technieken geintroduceerd. In het Abc Grafisch wordt de terminologie van de prentkunst kort en bondig uitgelegd. In dit handzame boekje vindt de lezer een antwoord op alle vragen die het bekijken van grafiek kan oproepen. Wat is een artist's proof? Wat is carborundumdruk en wat betekent de drogenaaldtechniek precies in? Wat betekent de Latijnse aanduiding fecit op een prent? En hoe komt een mezzotint tot stand? Het Abc Grafisch bevat beknopte typeringen van de vaakst aangetroffen grafische technieken en hulpmiddelen geillustreerd met voorbeelden uit de kunstgeschiedenis.
 6,95 Toevoegen aan winkelwagen
<em>Het ABC van het geheugen</em> – Ton den Boon & Julius ten Berge
Het ABC van het geheugen – Ton den Boon & Julius ten Berge
[spacer height="5px"] Ambachtsschool, couponknipper, eierkolen, fluksen, hoelahoep, knipperbol, jarretelles, het rode gevaar, spijkertjeswee, zeepklopper - het is maar een greep uit de enorme verzameling woorden die ooit algemeen waren, maar die in de afgelopen eeuw geleidelijk in het vergeetboek geraakt zijn. Voordat deze eeuw definitief wordt afgesloten en een nieuw millennium aanbreekt, worden deze woorden nog één keer tot leven gewekt in Het ABC van het geheugen. [spacer height="30px"]
 7,50 Toevoegen aan winkelwagen
<em>Het nieuwe verdwijnwoordenboek</em> – Ton den Boon
Het nieuwe verdwijnwoordenboek – Ton den Boon
[spacer height="5px"] Het vorige Verdwijnwoordenboek van Ton den Boon verscheen in 2013 en werd meteen een groot succes. Zo speelde Matthijs van Nieuwkerk in september 2014 met zijn gasten in De Wereld Draait Door het ‘Verdwenen Woordenspel’ aan de hand van dit Verdwijnwoordenboek. Het is te verwachten dat ook Het nieuwe verdwijnwoordenboek veel belangstelling in de media zal krijgen: het boek gaat immers over met nostalgie omgeven woorden en vaak zijn juist dat de woorden waar mensen van houden. In Het nieuwe verdwijnwoordenboek zijn nu ook de spelregels van het Verdwijnwoordenspel opgenomen. Bovendien is het boek grondig herzien en met vele pas ontdekte verdwijnwoorden uitgebreid, zoals beddenjuffer, effentredje, fielebout, grobbejanus, hemelgewemel, kabberdoes, minvermaak, smodderbekje, snuistergeld, treiterchocolade, vrouwenlonk en zomerzotje. Net als de oude vertrouwde verdwijnwoorden, zoals sluikmin, speldengeld, spijkertjeswee, ziekenzand, hemeldragonder en hallelujazusje, worden de ‘nieuwe’ verdwijnwoorden op speelse wijze toegelicht. Het nieuwe verdwijnwoordenboek beschrijft, kortom, de mooiste, vreemdste en opvallendste woorden die soms eeuwenlang gangbaar zijn geweest, maar die in de twintigste eeuw (en soms al eerder) uit ons taalgebruik zijn verdwenen. Ton den Boon is woordenboekmaker (hoofdredacteur van de Dikke Van Dale) en taalpublicist. De afgelopen decennia publiceerde hij honderden artikelen en tientallen boeken over taalverandering. Drie keer per week schrijft hij over taal in dagblad Trouw. [spacer height="30px"]
 15,95 Toevoegen aan winkelwagen
<em>Ik googel, jij googelt</em> – Ton den Boon
Ik googel, jij googelt – Ton den Boon
[spacer height="5px"] Elk jaar bevat het Nationaal Dictee minstens twee lastige Engelse werkwoordsvervoegingen. Ook in zakelijke correspondentie duiken steeds vaker Engelse werkwoorden op, zoals deleten (Heb je die offerte al gedeletet?), downsizen (Wanneer downsizet u uw bedrijf?) en upgraden (Heb je het systeem al geüpgradet?). Ik googel, jij googelt beschrijft de regels voor de vervoeging van zulke Engelse werkwoorden. Maar dat niet alleen. Ik googel, jij googelt bevat ook ongeveer 750 aan het Engels ontleende werkwoorden mét hun complete vervoegingsrijtje. Bovendien worden de werkwoorden verklaard en zo mogelijk van een goed Nederlands alternatief voorzien. Ik googel, jij googelt is dan ook een onmisbaar naslagwerk voor op kantoor en op school. [spacer height="30px"]
 12,50 Toevoegen aan winkelwagen
<em>In de geest van deze zee</em> – Ton den Boon
In de geest van deze zee – Ton den Boon
[spacer height="5px"] Hendrik Marsman schreef een van de bekendste en meest geciteerde Nederlandse dichtregels: "Denkend aan Holland zie ik brede rivieren traag door oneindig laagland gaan". Deze regels worden niet alleen vaak geciteerd, getuige de vele variaties en allusies op deze regels blijken ze zich ook uitstekend te lenen als bron van toespelingen. Marsman heeft echter meer 'klassieke versregels' geschreven waarop vaak wordt gevarieerd en gealludeerd, zoals "groots en meeslepend wil ik leven". In de geest van deze zee gaat over zulke toespelingen op het werk van Marsman. De teksten werden geschreven door Ton den Boon (1962), neerlandicus en literatuurwetenschapper, werkzaam als hoofdredacteur van de Dikke Van Dale en als uitgever van kunstboeken. Daarnaast zijn van hem diverse boeken verschenen over taalvernieuwing, het talige culturele arfgoed en het gebruik van retorische middelen. De schilderijen werden gemaakt door Hans Wap (1943). Wap volgde de Academie voor beeldende kunsten Rotterdam. Als graficus en als schilder ontving Wap diverse (internationale) prijzen. Zijn werk bevindt zich in vele museale collecties, bedrijfscollecties en privécollecties. In de geest van deze zee is het vierde deel in de reeks Literaire erflaters. Elk deel van deze reeks is gewijd aan de invloed van een Nederlandse dichter op de Nederlandse taal. Eerder verscheen Maar ik zal heerlijk in mijn vers herrijzen over het werk van Willem Kloos, Een droom die niet gedroomd werd over het werk van Paul van Ostaijen en Twee overzijden, allusies op het werk van Martinus Nijhoff. [spacer height="30px"]
 15,00 Toevoegen aan winkelwagen
<em>Je hebt 1 vriend die vandaag jarig is</em> – Mieke Vuijk & Emiel Geerdink
Je hebt 1 vriend die vandaag jarig is – Mieke Vuijk & Emiel Geerdink
[spacer height="5px"] Waar ken je die orders toch van? Precies. Je kent ze van buiten. Maar dan letterlijk. Zodra je je huis uit bent om wat dan ook te doen - lopen, fietsen, winkelen, of recreëren - vliegen deze en vergelijkbare teksten je om de oren. Om ons te herinneren aan geschreven regels die nog net geen wetten zijn. Maar wel een leidraad voor een geregeld leven. Sommige gaan al een leven lang mee; anderen zijn nieuw en horen bij nieuwe vormen van communiceren, lenen of delen. Zoals: Sluit af met een hekje | Locatievoorzieningen aan | Gloria en 3 anderen vinden dit leuk Jong of oud, ze dringen zich op aan onze cognitieve handel en wandel en gaan deel uitmaken van ons collectief geheugen. In dit boek worden ze in beeld gebracht of te kijk gezet. Met hier en daar een toelichting, op taalgebruik of herkomst. Verre van compleet, maar als dwarsdoorsnede van onze talige samenleving. Lees het en je weet het. Weet het en je ziet het voortaan ook. Je hebt 1 vriend die vandaag jarig is is alweer het 6e boek van de hand van Mieke Vuijk en Emiel Geerdink. De een Neerlandicus en beeldend met taal, de ander graficus en talig met beeld, versterken ze elkaars opmerkzaamheid jegens opmerkelijke dingen. Hun vorig jaar verschenen Zen is een route op blote voeten werd in de pers omschreven als ‘een gouden boekje voor grote mensen, met een inhoud die aanleiding is voor een voortdurende glimlach.’ Je hebt 1 vriend die vandaag jarig is is de tweede uitgave in het taalfonds van Uitgeverij de Weideblik. Eerder verscheen in dit imprint het Verdwijnwoordenboek. [spacer height="30px"]
 15,95 Toevoegen aan winkelwagen
Verkoop! <em>Kun je een ouwe aap nog kunstjes leren?</em>– Ton den Boon
Kun je een ouwe aap nog kunstjes leren?– Ton den Boon
[spacer height="5px"] Spreekwoorden ontstaan, veranderen van betekenis of vorm en verdwijnen weer. In dit vrolijk geïllustreerde boek schrijft Ton den Boon van 101 nuttige spreekwoorden voor de moderne mens waar ze vandaan komen, hoe we ze aanpassen en hoe we ze tegenwoordig gebruiken, met illustratieve voorbeelden uit onze taal en cultuur - van Cicero, Vondel en Nietzsche tot Herman Brusselmans, Harry Potter en Nick&Simon. [spacer height="30px"]
Oorspronkelijke prijs was: € 10,00.Huidige prijs is: € 7,95. Toevoegen aan winkelwagen
<em>Maar ik zal heerlijk in mijn vers herrijzen</em> – Ton den Boon
Maar ik zal heerlijk in mijn vers herrijzen – Ton den Boon
[spacer height="5px"] Willem Kloos schreef een aantal onsterfelijke gedichten en een handvol klassieke zinnen, zoals 'de zee, de zee klotst voort in eindeloze deining. Maar ik zal heerlijk in mijn vers herrijzen gaat over toespelingen op het werk van Kloos in de algemene taal. De teksten werden geschreven door Ton den Boon, neerlandicus en literatuurwetenschapper, werkzaam als hoofdredacteur van de Dikke Van Dale. De prenten werden gemaakt door Pieter Alewijns. In de reeks Literaire Erflaters verschenen ook: In de geest van deze zee, over de invloed van Hendrik Marsman op de Nederlandse taal, Een droom die niet gedroomd werd over het werk van Paul van Ostaijen en Twee overzijden, allusies op het werk van Martinus Nijhoff. [spacer height="30px"]
 15,00 175,00 Producten bekijken
<em>Merken worden woorden</em> – Ton den Boon
Merken worden woorden – Ton den Boon
[spacer height="5px"] Barbieroze, breezerseks, brintageneratie, chiquitameisje, googelen, tomtommen - het lijkt wel of steeds meer merknamen ook als woord worden gebruikt, of in elk geval ten grondslag liggen aan nieuwe afleidingen en samenstellingen. Hoe komt dat en hoe worden zulke woorden in het Nederlands gebruikt? Ton den Boon is lexicograaf bij Van Dale en publiceert over taalverandering en -vernieuwing, onder meer in Onze Taal. In Merken worden woorden worden vele voorbeelden gegeven van merknamen die, vaak sluipenderwijs, in het dagelijks spraakgebruik zijn veranderd in soortnamen (en die dan ook met een kleine letter geschreven worden). Enkele voorbeelden: maggi, wasco, martini, waxine. Als merknaam moeten ze natuurlijk wel met een hoofdletter: Maggi, Martini enzovoort. Vele namen worden niet of nauwelijks meer herkend als zodanig. Er zijn ook merknamen die gebruikt worden in meer algemene begrippen: droste-effect, zwitserlevengevoel, tupperwareparty. Ook noemt Den Boon allerlei werkwoorden die gevormd zijn naar (merk)namen: googelen, tomtommen, montignaccen. Dit laatste werkwoord is al bijna weer verdrongen door sonjabakkeren. Een leuk boekje dat een vaak verrassende kijk geeft op de ontwikkeling van de taal. De column-achtige stukjes zijn voor een ruim publiek toegankelijk. [spacer height="30px"]
 9,95 Toevoegen aan winkelwagen
<em>Niemand houdt meer zijn hart vast op de tong</em> – Ton den Boon
Niemand houdt meer zijn hart vast op de tong – Ton den Boon

Ter gelegenheid van de Beurs van bijzondere uitgevers 2018 (Paradiso, 9 december 2018) verschijnt bij Uitgeverij de Weideblik: Niemand houdt meer zijn hart vast op de tong.

Op 8 februari 2018 verscheen de biografie van Wim Hazeu over de dichter-schilder-fotograaf Lucebert. Gewoonlijk verloopt de publicatie van zo’n schrijvers- en kunstenaarsbiografie tamelijk geruisloos, maar in dit geval ging het anders. De Volkskrant schreef die ochtend op de voorpagina: Dichter en schilder Lucebert was in zijn jonge jaren bewonderaar van Hitler: ‘Sieg Heil’ Ook andere grote kranten kopten die dag in sensationele bewoordingen over de biografie. In Niemand houdt meer zijn hart vast op de tong bespreekt Ton den Boon de persreacties die volgden op de onthullingen over het oorlogsverleden van Lucebert. Niemand houdt meer zijn hart vast op de tong werd speciaal voor de Beurs van Bijzondere Uitgevers 2018 geschreven door Ton den Boon en wordt op 9 december 2018 in Paradiso te Amsterdam gepresenteerd in de stand van Uitgeverij De Weideblik. Dit boekje (32 pagina’s) is een gezamenlijk initiatief van Huug Schipper van Studio Tint en Uitgeverij De Weideblik. De drie illustraties (op het omslag en op de pagina’s 10 en 31) zijn van de hand van Lucebert (1924–1994) en werden beschikbaar gesteld door de Erven Lucebert. Er zijn nog slechts enkele exemplaren beschikbaar. [spacer height="30px"]
 15,00 Lees meer
<em>Open de kooien van de kunst: gedichttekeningen van Lucebert</em> – Erik Slagter
Open de kooien van de kunst: gedichttekeningen van Lucebert – Erik Slagter
[spacer height="5px"] In veel vroege gedichten van dichter-tekenaar Lucebert (1924-1994) is er een organische wisselwerking tussen de woorden van het gedicht en de spontaan gemaakte tekeningen in de marge. Ook in een aantal latere gedichten is er een opzettelijke interactie met de beeldtaal van zijn tekeningen, schilderijen en grafiek. In deze genre-overstijgende ‘gedichttekeningen’ vormen woord en beeld, taal en kleur de ingrediënten voor een experimentele cross-over, zo kenmerkend voor de kunst van Cobra, waarin de verschillende facetten van het multitalent Lucebert op fascinerende wijze tot uitdrukking komen. Ruim vijfenzestig gedichttekeningen zijn bijeengebracht in Open de kooien van de kunst. Ze tonen op fascinerende wijze de veelzijdigheid van Luceberts vernieuwende en bevrijdende woord- en beeldtaal. Samensteller Erik Slagter publiceerde in 1986 Tekst en beeld, een bibliografie over de samenwerking van schilders en dichters in de Beweging van Vijftig. Ook schreef hij artikelen over experimentele kunst en poëzie, evenals diverse kunstenaarsmonografieën. Bij De Weideblik verschenen ook Lucebert, drukwerk voor anderen van Paul van Capelleveen en Zolang de lijm niet loslaat: invloeden van Lucebert op de Nederlandse taalschat van Ton den Boon. [spacer height="30px"]
 27,50 Toevoegen aan winkelwagen
<em>Taal van het jaar nul – vijf: kroniek van het Nederlands</em> – Ton den Boon
Taal van het jaar nul – vijf: kroniek van het Nederlands – Ton den Boon
[spacer height="5px"] Tussen 2000 en 2006 schreef Ton den Boon jaarlijks een taalkroniek over het Nederlands. Van Dale publiceerde deze zorgvuldig vormgegeven boekjes. Het is - ook vijf tot tien jaar later - nog steeds interessante lectuur. U heeft nu de kans de zes verschenen boekjes in één keer aan te schaffen tegen een absolute gunstprijs. Bovendien zijn alle deeltjes gesigneerd! Wees er snel bij, want er zijn nog maar een paar sets beschikbaar. NBD Biblion over Taal van het jaar twee: "Een taalinitiatief uit 2000 wordt gelukkig voortgezet. Dit boekje geeft voor de derde keer het aanzien van een jaar in nieuwe woorden en uitdrukkingen. Deze beschrijving van de 'nieuwe taal' werd zelfs een beknopte geschiedschrijving en soms een kleine schandaalkroniek van 2002. De samensteller, Ton den Boon, heeft gebruik gemaakt van materiaal van de PCM Uitgevers en de Vlaamse dagbladpers. De grotere aandacht voor nieuwe woorden in het Vlaamse taalgebied is verheugend. Hij brengt de streng geselecteerde oogst aan nieuwe woorden onder in 52 objectief geschreven hoofdstukjes. Aan de orde komen opmerkelijke en opzienbarende verschijnselen als guldenheimwee, nieuwe politiek, bouwbordeel, nulpraat en de geest van Pim. Aardig zijn de toegevoegde top-tien lijstjes en grafiekjes: woorden die t.g.v. bepaalde gebeurtenissen plotseling vaak, maar voordien zelden voorkwamen. Het onthutsende jaar 2002 beleeft de lezer opnieuw in de taalverworvenheden. Dit boekje werd hierdoor tot een nog pregnanter jaarverslag dan de vorige deeltjes. Een aanrader voor taalliefhebbers en politiek geinteresseerden." [spacer height="30px"]
 37,00 Toevoegen aan winkelwagen
<em>Twee Overzijden</em> – Willem den Ouden & Ton den Boon
Twee Overzijden – Willem den Ouden & Ton den Boon
[spacer height="5px"] Willem den Ouden maakte recentelijk een serie prachtige tekeningen getiteld ‘Boven de Waal’. Deze serie van 22 tekeningen is integraal gereproduceerd in de uitgave Twee overzijden. Dit boek is het derde deel in de reeks Literaire erflaters van uitgeverij De Weideblik. Twee overzijden gaat over allusies op het werk van Martinus Nijhoff. Ton den Boon, neerlandicus en literatuurwetenschapper werkzaam als hoofdredacteur van de Dikke Van Dale, schreef de teksten voor deze uitgave. Hij belicht aspecten van de invloed van Nijhoff op de taal van andere auteurs (schrijvers en journalisten) en uiteindelijk op onze omgangstaal. In deze reeks verschenen ook Maar ik zal heerlijk in mijn vers herrijzen over de invloed van Willem Kloos op de Nederlandse taal, Een droom die niet gedroomd werd over de invloed daarop van Paul van Ostaijen, en In de geest van deze zee: allusies op het werk van Hendrik Marsman. Twee overzijden is de eerste speciale uitgave binnen de reeks, dat wil zeggen dat deze uitgave een afwijkend formaat, een afwijkende omvang en een speciale afwerking heeft. Dit heeft te maken met de centrale plaats van de tekeningen van Willem den Ouden in deze uitgave. Twee overzijden werd gedrukt op Free life 170 grams houtvrij papier.
 27,50 Toevoegen aan winkelwagen
<em>Van oude mensen…</em> – Ton den Boon
Van oude mensen… – Ton den Boon
[spacer height="5px"] Het verdriet van België, Nooit meer slapen, Voer voor psychologen, Herfsttij der Middeleeuwen, Van oude mensen, de dingen die voorbijgaan – het is een greep uit de verzameling Nederlandse boektitels die worden hergebruikt in onze taal. Soms in hun volledige vorm (zoals Het land achter Gods rug en De stille kracht), maar vaker nog omdat er op gevarieerd kan worden. Zo kan – met een knipoog naar Mulisch’ meesterwerk – zo ongeveer elke beroepsgroep ingevuld worden achter Voer voor ..., terwijl de goede verstaander in Herfsttij der punkbeweging een toespeling op Huizinga’s magnum opus herkent. In Van oude mensen..., een allusie op misschien wel Couperus’ mooiste roman, beschrijft Ton den Boon, taalpublicist en hoofdredacteur van de Grote Van Dale, de circa tachtig bekendste boektitels tot uitdrukking zijn geworden. Het boek kan op verzoek gedateerd en gesigneerd worden door de auteur. [spacer height="30px"]
 10,00 Toevoegen aan winkelwagen
<em>Verdwijnwoordenboek, duizend en enige woorden die in de vergetelheid zijn geraakt</em> – Ton den Boon
Verdwijnwoordenboek, duizend en enige woorden die in de vergetelheid zijn geraakt – Ton den Boon
[spacer height="5px"] Ooit was spijkertjeswee het woord voor het leed dat de eenzame fietser trof die met een lekke band langs de weg stond. Ooit gaf een man zijn vrouw speldengeld om haar tijd met nuttige handwerken door te brengen. Ooit werd het land goeddeels bevolkt door Bijbeldochters en hofjesjuffrouwen en deden hemeldragonders en hallelujazusjes hun best om speelmeiden en nachtloopsters van de aanritseling van het kwade af te brengen. Ooit gaven het daghitje en de kostjongen zich over aan vurige sluikmin tussen de schuifdeuren, en ooit was het niet eens ongewoon dat uit zo’n alkoofliefde een speelkind werd geboren. Het Verdwijnwoordenboek beschrijft mooie, lelijke, gekke en met nostalgie omgeven woorden en uitdrukkingen die soms eeuwenlang gangbaar zijn geweest, maar die in de twintigste eeuw (en soms al eerder) definitief uit ons taalgebruik zijn verdwenen. Niet alleen de betekenis wordt uitgelegd, maar ook wordt getoond (aan de hand van literaire citaten) hoe de woorden vroeger werden gebruikt. In 2015 verscheen een nieuwe editie van dit boek: Het Nieuwe Verdwijnwoordenboek. [spacer height="30px"]
 15,95 Lees meer
<em>Verdwijnwoordenboek</em> – Ton den Boon & Julius ten Berge
Verdwijnwoordenboek – Ton den Boon & Julius ten Berge
[spacer height="5px"] Ooit was er een woord voor de smart van de fietser met een lekke band: 'spijkertjeswee'. Ooit lag er een 'alfabettang' op menig bureau. Ooit werd 'fluks' gelanceerd als het ultieme Nederlandse woord voor vliegtuig. En ooit gingen partnerruilende paren een avondje 'sleutelen'. Maar de wereld verandert en daarmee ook de taal. Al deze woorden zijn nagenoeg verdwenen uit het Nederlands. Ton den Boon (hoofdredacteur van De Grote Van Dale) en Julius ten Berge (taalpublicist en woordenboekmaker) verzamelden een groot aantal woorden, of betekenissen van woorden, die in de loop der tijden uit ons taalgebruik verdwenen zijn. Zij voegden er ruim twintig vermakelijke columns aan toe die ingaan op de achtergronden van deze 'taalverarming'. Omdat ook spelling en stijl van omschrijven vaak veelzeggend veranderd zijn, zijn de oude woordenboeklemma's vrijwel letterlijk overgenomen. Dit maakt het Verdwijnwoordenboek tot een aangenaam gekruide duik in het heel vaak angstwekkend nabije verleden.
Deze uitgave is momenteel niet meer leverbaar. Klik hier voor de vernieuwde druk van het Verdwijnwoordenboek. [spacer height="30px"]
 16,40 Lees meer
<em>Wie wil stralen die moet branden. Citaten en aforismen van Lucebert</em> – Lucebert, Ton den Boon
Wie wil stralen die moet branden. Citaten en aforismen van Lucebert – Lucebert, Ton den Boon
[spacer height="5px"] ‘Alles van waarde is weerloos’, staat er in grote neonletters op het dak van een Nederlandse verzekeraar. Het is een tot aforisme, zelfs tot spreekwoord geworden versregel van Lucebert. Lucebert werd en wordt weleens getypeerd als een ontoegankelijk dichter. Des te opmerkelijker is het hoeveel sporen hij heeft achtergelaten in de omgangstaal. In tal van niet-literaire teksten wordt onnadrukkelijk of juist expliciet verwezen naar passages uit zijn gedichten: ‘de ruimte van het volledig leven’, ‘omroeper van oproer’, ‘dichters van fluweel’, ‘het proefondervindelijk gedicht’, ‘de blote kont van de kunst’, ‘ritselende revolutie’, ‘overal zanikt bagger’ – het is maar een greep uit het dichterlijk erfgoed van Lucebert dat zich in de omgangstaal heeft genesteld. In Wie wil stralen die moet branden zijn deze citaten en aforismen uit het oeuvre van Lucebert bijeengebracht door Ton den Boon (hoofdredacteur van de Dikke Van Dale), die daarbij een inleiding schreef over de invloed van Lucebert op de Nederlandse taal. Het boekje is verlucht met niet eerder gepubliceerde tekeningen van Lucebert.
 12,50 Toevoegen aan winkelwagen
<em>Wie Wil Stralen Die Moet Branden</em> – Ton den Boon & Lucebert
Wie Wil Stralen Die Moet Branden – Ton den Boon & Lucebert
[spacer height="5px"] 'Alles van waarde is weerloos', staat in grote neonletters op het dak van een Nederlandse verzekeraar. Het is een versregel van Lucebert, die bekend staat als 'moeilijk dichter'. Het is daarom opmerkelijk hoeveel sporen de dichter Lucebert heeft achtergelaten in de omgangstaal. In tal van niet-literaire teksten wordt onnadrukkelijk of expliciet verwezen naar passages uit zijn gedichten:'de ruimte van het volledig leven', 'omroeper van oproer', 'de blote kont der kunst te kussen', 'lieflijke dichter', 'ritselende revolutie', 'overal zanikt bagger' het is maar een greep uit het dichterlijk erfgoed van Lucebert dat zich in de omgangstaal heeft genesteld. In Wie wil stralen, die moet branden zijn deze citaten en aforismen uit het oeuvre van Lucebert bijeengebracht door Ton den Boon, die daarbij een inleiding schreef over de invloed van Lucebert op de Nederlandse taal. Samen met alle teksten zijn ook meer dan twintig tekeningen opgenomen in dit boek, die komen uit het beeldende oeuvre van de dichter, die ook kunstenaar was. Ton den Boon schreef ook Zolang de lijm niet loslaat, over de invloed van Lucebert op de Nederlandse taalschat. [spacer height="30px"]
 17,50 Lees meer
<em>Woorden en hun betekenis</em> – Ton den Boon
Woorden en hun betekenis – Ton den Boon
[spacer height="5px"] Weinig zaken lijken zo vanzelfsprekend als de betekenis van woorden. Toch hebben alle woorden een eigen geschiedenis, en is het verband tussen woorden en hun betekenis niet altijd toevallig. Maar wat is dat verband, en hoe ziet die geschiedenis eruit? Woorden en hun betekenis geeft, op basis van een omvangrijke verzameling praktijk-voorbeelden, het antwoord op deze en andere cruciale vragen. [spacer height="30px"]
 9,95 Toevoegen aan winkelwagen
<em>Zolang de lijm niet loslaat. Invloeden van Lucebert op de Nederlandse taalschat</em> – Ton den Boon
Zolang de lijm niet loslaat. Invloeden van Lucebert op de Nederlandse taalschat – Ton den Boon
[spacer height="5px"] Tijdens een voordracht in 1951 presenteerde Lucebert (1924-1994) zich met een woordenboek (de Van Dale?) in de hand als ‘vandaal’ van de Nederlandse taal. Niettemin is bekend dat hij bij het schrijven van zijn poëzie vaak gebruikmaakte van woordenboeken. Ruim een halve eeuw later wordt duidelijk dat Lucebert van alle moderne dichters misschien wel de grootste invloed op de hedendaagse taal heeft gehad. Het Nederlands heeft tal van gevleugelde woorden aan hem te danken en sommige van Luceberts taalscheppingen worden tot het bezonken talige erfgoed gerekend en staan inmiddels zelf in de Dikke Van Dale. Rijmrat, het besef een broodkruimel te zijn op de rok van het universum en alles van waarde is weerloos zijn daar sprekende voorbeelden van. Zolang de lijm niet loslaat gaat niet alleen in op Luceberts houding ten aanzien van het woordenboek, maar beschrijft bovendien de schatplichtigheid van het Nederlands aan deze grote dichter en laat zien hoe Lucebert in zijn gedichten woorden en uitdrukkingen heeft gecreëerd en/of herontdekt die vervolgens een eigen leven zijn gaan leiden in onze taal. Ton den Boon is woordenboekmaker (hoofdredacteur van de Dikke Van Dale), taalpublicist en uitgever van kunstboeken. Bovendien is hij een groot bewonderaar van de gedichten én de teken- en prentkunst van Lucebert. Bij De Weideblik verschenen ook Lucebert, drukwerk voor anderen van Paul van Capelleveen en Open de kooien van de kunst: gedichttekeningen van Lucebert van Erik Slagter. Ton den Boon stelde in 2007 al een bundel citaten en aforismen van Lucebert samen: Wie Wil Stralen Die Moet Branden. [spacer height="30px"]
 18,00 Lees meer
<em>Zij ontvielen ons</em> – Ton den Boon
Zij ontvielen ons – Ton den Boon
[spacer height="5px"] Zij ontvielen ons werd door stichting De Roos uitgegeven ter gelegenheid van het jaar- , eeuw- en milleniumwisseling 1999-2000. Het boekje werd samengesteld en ingeleid door Ton den Boon, hoofdredacteur van de Grote Van Dale. Dit fraai uitgegeven boekje is de oerversie van het Verdwijnwoordenboek. [spacer height="30px"]
 9,95 Toevoegen aan winkelwagen